AKO TO FUNGUJE

Ako platba funguje na strane platiteľa

Zákazník chce zaplatiť 5,00 €

Jednoduché, platba v 3 krokoch

howitworks1


Ako platba funguje na strane príjemcu

Jednoduché, v 4 krokoch

howitworks2