PRÍLEŽITOSTI

Banky - Prinášajte svojim zákazníkom jednoduchý spôsob platieb za mobilné zariadenia a platby bez platobných kariet.

Spoločnosti s poukážkami na stravovanie - nahraďte vytlačené lístky alebo karty mobilnými platbami.

e-Peňaženky - Mobilné elektronické peňaženky, ktoré možno použiť ako náhradné hotovostné platby.

Uzavreté platobné systémy - Vernostné karty, cestovné lístky atď.

Dopravné / Prepravné spoločnosti, taxislužby - Platby pre vodičov taxíkov. Vodič nemusí mať drahý POS terminál, len smartphone s našou aplikáciou.

Dodávateľské služby - Platby za doručené jedlá alebo tovar, kde kuriéri nemôžu držať a prepravovať peniaze. Lepšie zúčtovanie a zúčtovanie pre integrátorov dodávok jedla.

Vlastná mena - verejný portál pre skupiny zákazníkov, ktorí chcú vybudovať vlastný uzavretý platobný systém vo svojej vlastnej oblasti. Systém založený na pridružených spoločnostiach alebo na bielom štítku.

subPic5

Výhodnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie bezhotovostné platby sú budúcnosť platobných systémov.

Zamyslite sa nad budúcnosťou.